• Produkterna används i lösningar och lösningar används i produkterna

  Tube är ett nischat specialistföretag som marknadsför komponenter och anpassade lösningar inom mobil, industriell och marin hydraulik

 • Vår affär går ut på att göra din affär bättre

  Specifikt och behovsanpassat - från den lilla viktiga komponenten i en hydrauliklösning till den totala entreprenaden av kompletta...

  Läs mer om våra Hydrauliklösningar
  Läs mer om våra Hydrauliklösningar
 • Rätt kvalitet från utvalda leverantörer

  För att nå de resultat vi vill så använder vi bara de bästa ”råvarorna” och de främsta tillverkarna. Det skapar en unik...

  Läs mer om våra Produkter
  Läs mer om våra Produkter
 • Karriär - frigör din kraft hos oss

  Om du har en flexibel och kreativ läggning, samt affärssinne och hydraulik- och teknikintresse är Tube något för dig.

  Läs mer om Karriär hos Tube
  Läs mer om Karriär hos Tube

Hydrauliklösningar

Dynamiska, exakta och robusta

Vi skräddarsyr varje lösning och strävar efter att hitta unika fördelar i utvecklingens framkant. Detta leder till att vi ofta uppnår en effektivitet som är 2–3 gånger bättre än andra lösningar. Våra hydrauliklösningar spänner över många olika branscher och områden. Från gruv- och skogsindustri till process- och fordonsindustri. I Sverige. Utanför Sverige. 

 Läs mer om våra hydrauliklösningar

Produkter

Rätt kvalitet från utvalda leverantörer

Vi har valt ut och begränsat antalet leverantörer – alla ledande inom sitt respektive område – som vi samarbetar mycket nära med. Detta gör att du får den bästa tekniken och de bästa komponenterna.

Se våra produkter

Jobba hos oss

Vi söker alltid passionerade medarbetare

Det är egentligen lätt, det där med utveckling. Personlig och yrkesmässig. Det är bara att fråga varje person vad de tycker bäst om att göra. Att regelbundet utvärdera utvecklingsbehov och måna om att rätt medarbetare befinner sig på rätt plats. Nämligen där hjärtat är. Där varje medarbetares passion och talang tas tillvara. Så vi kan vara där vi vill vara. Nu och imorgon.


Nyheter

Vår annons i Dagens Industri mars 2015

Kontaktpersoner: Michael Nyholm (08-555 921 48), Jan Henricsson (08-555 921 53) och Jonas Svensson (08-555 921 21)

Läs mer

Nya X20-Serien Pumpar från Eaton

Eatons nya modellserie inom variabla kolvpumpar X20 finns nu i Tubes sortiment.

Läs mer

Nu är vår nya skylt på plats den syns från E4:an

Tryck på läs mer för att se en bild på kvällen

Läs mer

Ny energieffektiv backventil från Bucher

Backventil ,storlek 04…….16

Sfärisk sätes-utförande ,inskruvningsbar

Serie RKVE….-VD upp till 120 l/min ,350 Bar

 

Läs mer

TUBE utser ny VD

Lars Arousell tar nu över VD-posten för ADDTECH ägda hydraulikföretaget Tube Control AB. Lars började den 1 april i år och har tidigare varit både konstruktion- & säljchef på företaget.

 

Läs mer

Utökade möjligheter med ventilpatroner från Wandfluh

Screw-in cartridges for higher volume flows in hydraulics

Läs mer
Visa alla nyheter

Artikelsök - PDF

Det mesta du behöver finns inom räckhåll, även om det inte syns här. Sök direkt på våra utvalda och exklusiva partners hemsidor.  

 

Ange namn eller artikelnummer. 


Beräkningsprogram

För att underlätta valet av produkt har vi tagit fram ett antal beräkningsfunktioner där
du själv genom att mata in önskade värden kan få hjälp med val av rätt produkt.

{  sekunder }

Dekomp. beräkning

 bar
 bar
 l
 mm
OBS! Om resultatet verkar orimligt beror det sannolikt på att du matat in felaktiga värden. Var noga med enheternas storlek och tänk på att mata in dina värden i den enhet som står angiven efter respektive fält.Tube Control AB ansvarar inte för ev. fel eller dess följdverkningar.
  tryckande dragande differens   föhållande
Area: { cm² }
Volym: { l }  
Kraft: { ton }  
Slagtid: { sek }    
Hastighet: { mm/sek }    

Cylinderberäkning

 st
 mm
 mm
 mm
 bar
 l/min
OBS! Om resultatet verkar orimligt beror det sannolikt på att du matat in felaktiga värden. Var noga med enheternas storlek och tänk på att mata in dina värden i den enhet som står angiven efter respektive fält.Tube Control AB ansvarar inte för ev. fel eller dess följdverkningar.
{  liter }

Ack. Beräkning

Formlerna är baserade på ett adiabatiskt förlopp (snabb upp- och urladdning). Kappavärdet = 1.8.Markera den av de följande som Du vill räkna ut:

 
 
 
 l
 bar
 bar
 bar
OBS! Om resultatet verkar orimligt beror det sannolikt på att du matat in felaktiga värden. Var noga med enheternas storlek och tänk på att mata in dina värden i den enhet som står angiven efter respektive fält.Tube Control AB ansvarar inte för ev. fel eller dess följdverkningar.
{ bar } { psi }
{ kW } { hp }
{ mm } { inch }
{ cm³ } { inch³}
{ liter } { US gallon }
{ C° } { fahrenheit }
{ kp } { newton }
{ kg } {  pound }

Enhetsomvandling

OBS! Om resultatet verkar orimligt beror det sannolikt på att du matat in felaktiga värden. Var noga med enheternas storlek och tänk på att mata in dina värden i den enhet som står angiven efter respektive fält.Tube Control AB ansvarar inte för ev. fel eller dess följdverkningar.
{ kW }
{ rpm }
{ kpm }

Motorberäkning

 cm³/varv
 bar
 l/min
 %
 %
OBS! Om resultatet verkar orimligt beror det sannolikt på att du matat in felaktiga värden. Var noga med enheternas storlek och tänk på att mata in dina värden i den enhet som står angiven efter respektive fält.Tube Control AB ansvarar inte för ev. fel eller dess följdverkningar.
{ kW }

Motorberäkning

Verkningsgrad, välj en av följande:
 
 
 
 
 
 bar
 l/min
OBS! Om resultatet verkar orimligt beror det sannolikt på att du matat in felaktiga värden. Var noga med enheternas storlek och tänk på att mata in dina värden i den enhet som står angiven efter respektive fält.Tube Control AB ansvarar inte för ev. fel eller dess följdverkningar.
{ m/s }
{ bar }

Rörberäkning

Beräkningarna gäller för raka rör. Oljans densitet = 0.87 kg/liter. Reynolds tal kritiskt = 2300. Laminär strömning ska eftersträvas. Turbulent strömning ger högre tryckfall per meter, missljud samt högre värmeutveckling. Kan även orsaka felfunktion i systemet.

 m
 l/min
 mm
 cst
OBS! Om resultatet verkar orimligt beror det sannolikt på att du matat in felaktiga värden. Var noga med enheternas storlek och tänk på att mata in dina värden i den enhet som står angiven efter respektive fält.Tube Control AB ansvarar inte för ev. fel eller dess följdverkningar.
{ mm }

Strypnings Diameter

För beräkningarna gäller Strypningsdiametern < strypningens längd och rördiametern > 5 * strypningsdiametern. Oljans densitet = 0.87 kg/liter.

Markera den av de följande som Du vill räkna ut:
 
 
 l/min
 bar
OBS! Om resultatet verkar orimligt beror det sannolikt på att du matat in felaktiga värden. Var noga med enheternas storlek och tänk på att mata in dina värden i den enhet som står angiven efter respektive fält.Tube Control AB ansvarar inte för ev. fel eller dess följdverkningar.
 

Temp. utv. tank

Om den uppnådda temperaturen överstiger 60 grader C, beakta val av kylare alt. välj annan typ av system.

 °C
 mm
 mm
 mm
 kW
 timmar
OBS! Om resultatet verkar orimligt beror det sannolikt på att du matat in felaktiga värden. Var noga med enheternas storlek och tänk på att mata in dina värden i den enhet som står angiven efter respektive fält.Tube Control AB ansvarar inte för ev. fel eller dess följdverkningar.