• Rätt kvalitet från utvalda leverantörer

    För att nå de resultat vi strävar mot så använder vi bara det bästa marknaden har att erbjuda, alltid i nära samarbete med de främsta tillverkarna. Det skapar en helt unik leveransförmåga som vi är stolta över.

Vår affär går ut på att göra din affär bättre

Vår affärsidé bygger på förtroende. För att få den mest optimala lösningen använder vi oss av den bästa tekniken och de bästa komponenterna. Dessutom lägger vi stor vikt vid att leverera rätt kvalitet. För låg kvalitet kan få katastrofala följder, medan för hög kvalitet blir onödigt dyrt. 

Direktkontakt

Lars Arousell

Managing Director Dir: +46 (0)70-658 69 04

Skriv Mail

Dynamiska, exakta och robusta lösningar

Vi skräddarsyr varje lösning och strävar efter att hitta unika fördelar i utvecklingens framkant. Detta leder till att vi ofta uppnår en effektivitet som är 2–3 gånger bättre än andra lösningar. Våra hydrauliklösningar spänner över många olika branscher och områden. Från gruv- och skogsindustri till process- och fordonsindustri. I Sverige. Utanför Sverige. 

 


Problem är till för att lösas, men det handlar också om hur man löser det

En bra lösning är hållbar, framtidssäkrad och optimerad för varje kunds specifika behov. Om en tillverkare har två ventilserier med 30 respektive 100 liter per minut, men du som kund vill ha ett flöde på 50 liter/minut så ser vi till att göra de modifikationer som är nödvändiga för att detta ska ske. Denna behovs- och lösningsstyrda attityd är ett signum som vårdas väl på Tube.

Kunderna vet det och leverantörerna vet det, vilket gör processerna snabbare och roligare.

Oftast är det små detaljer som har stora implikationer för slutanvändaren

En viktig kundgrupp till Tube återfinns inom skogsnäringen och följaktligen har stora ansträngningar gjorts för att öka driftssäkerhet, hantering och hållbarhet i de maskiner och maskindelar som måste prestera på en hög nivå under långa perioder. Och då har vi inte nämnt åtgärder för effektoptimering och reduktion av tryckfall som vi skapat.  Eller motståndssensorfunktion i hydrauliksystemet som gör att sågsvärdet aldrig kör fast vid trädkapningsmoment. Initierat och intelligent, om vi får säga det själva. Dessa exempel ur verkligheten illustrerar hur vi närmar oss ett uppdrag och hur vi löser det.


Specifikt och behovsanpassat

Vi kan leverera allt från den lilla viktiga komponenten i en hydrauliklösning till den totala entreprenaden av kompletta anläggningar med hydraulik, styr- och reglersystem samt montage och testning. Våra stationära system säljs framförallt via OEM-företag runt om i världen, av kunniga försäljningsingenjörer som utgår från slutanvändarens specifika behov, vanligen inom marin-, verkstads-, tillverknings- och skogsindustrin.


Mobil Hydraulik

För oss är det viktigt att ta fram lösningar i nära samarbete med både tillverkare och slutanvändare. Tillverkarna är ofta globala och det ställs olika krav på olika marknader. Dagens krav på miljöanpassning, låga installationskostnader, kompakthet och allmän kostnadsoptimering gör att hydrauliska ventilsystem integreras i block. 

Industriell / Stationär hydraulik

Det stora kunnande som finns i företaget gör att vi kan hjälpa de flesta typer av kunder med hydrauliska lösningar för det ändamål och den miljö de önskar. Kvalitet, driftsäkerhet och en hög serviceberedskap är en självklarhet och en av grundförutsättningarna för ett tryggt och förtroendefullt samarbete. 

Nära och effektivt samarbete

Vi utvecklar egna ventilblock som helt anpassas efter kundens önskemål och behov. Ett nära samarbete från prototypstudier fram till serieproduktion innebär att vi alltid kan erbjuda dig konkurrenskraftiga och effektiva lösningar. Genom våra exklusiva samarbeten hittar vi rätt produkt för rätt applikation oavsett om det handlar om komponentsatser eller enskilda komponenter.