Allmänna Villkor

• Försäljning sker endast till av oss kreditgodkända företag och mot faktura.

• Betalningsvillkor är normalt 15 dagar netto.

• Frakt och packning med tillhörande dokument debiteras enligt vår gällande taxa.

• Vi använder Postens Företagspaket alt. Schenker för inrikes leveranser, utrikesfrakter med TNT alt. UPS. Andra fraktlösningar kan erbjudas mot en tilläggskostnad.

• Vi förbehåller oss rätten att debitera expeditionsavgift på SEK 250 när orderns nettovärde inte uppgår till SEK 500.

• För leveranser gäller Addtech Allmänna Leveransvillkor Komponent 2012.

• Faktura skickas normalt som pdf dokument.