• Produkterna används i lösningar och lösningar används i produkterna

  Tube är ett nischat specialistföretag som marknadsför komponenter och anpassade lösningar inom mobil, industriell och marin hydraulik

 • Vår affär går ut på att göra din affär bättre

  Specifikt och behovsanpassat - från den lilla viktiga komponenten i en hydrauliklösning till den totala entreprenaden av kompletta anläggningar

  Läs mer om våra Hydrauliklösningar
  Läs mer om våra Hydrauliklösningar
 • Rätt kvalitet från utvalda leverantörer

  För att nå de resultat vi vill så använder vi bara de bästa ”råvarorna” och de främsta tillverkarna. Det skapar en unik leveransförmåga.

  Läs mer om våra Produkter
  Läs mer om våra Produkter
 • Karriär - frigör din kraft hos oss

  Om du har en flexibel och kreativ läggning, samt affärssinne och hydraulik- och teknikintresse är Tube något för dig.

  Läs mer om Karriär hos Tube
  Läs mer om Karriär hos Tube

Två saker är viktigare än allt annat för oss: nöjda kunder och planeten vi bor på

För om vi ska låta våra barn ärva en jord i gott skick behöver vi alla ta ansvar. Därför tänker vi grönt och smart i allt vi gör.  Mycket tid har därför lagts på att utarbeta vårt kvalitetssystem; vi är nu certifierade efter de internationella normerna för kvalitetssystem SS-EN ISO 9001 och miljöledningssystem SS-EN ISO 14001.

Direktkontakt

Nawroz Rostam

Quality Manager Dir: +46 (0)70-202 77 47

Skriv Mail

MIljöpolicy

Vi vill ta vår del av ansvaret för att förbättra miljön och medverka till en varaktig hållbar utveckling. Kretsloppstänkande och hushållning med naturresurser skall vara en viktig utgångspunkt för företagets affärsverksamhet, och miljöarbetet skall bedrivas inom ramen för vår affärsidé och vara väl integrerat i det operativa arbetet. Genom hög kompetens hos våra medarbetare och genom ständig utveckling av vårt kunnande om miljöeffekterna kan vi ha en helhetssyn på miljöfrågorna.

Miljöåtgärder skall vidtas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.  Sammanfattningsvis innebär företagets miljöpolicy att:

 • Förebygga uppkomsten av avfall samt förebygga eventuella risker för utsläpp.
 • Ta hänsyn till miljöprestanda vid val av produkter och transportsätt,
 • Påverka medarbetare och leverantörer att bedriva ett öppet och engagerat miljöarbete.
 • Miljöarbetet skall leda till ständiga förbättringar och gällande lagkrav är minimikrav för verksamheten.
 • Genom aktiv utveckling och optimering av ny teknik skall vi verka för att minimera miljöpåverkan av våra komponenter och system vid drift.

Kvalitetspolicy

Företagets viktigaste kvalitetsmål är att tillfredsställa våra kunders krav och förväntningar samt vara en samarbetspartner med kunder och huvudmän.

 • Vi skall genom lyhördhet och engagemang tillgodose kundernas behov.
 • Vi skall kontinuerligt förmedla vår och våra leverantörers styrka och kompetens.
 • Vi skall skapa nöjda kunder genom felfria leveranser i rätt tid.
 • Vår process skall ständigt förbättras genom mätbara kvalitetskrav.