• Karriär - frigör din kraft hos oss

    Om du har en flexibel och kreativ läggning, samt affärssinne och hydraulik- och teknikintresse, är Tube något för dig.

    Skicka in din ansökan här!
    Skicka in din ansökan här!

Kompetensutveckling

Kompetens och karriär är viktiga begrepp. Här använder vi båda. Vi värnar om både våra anställda och svensk industri – om vi utvecklar våra anställda så utvecklas bolaget och möjligheten att ta ett ansvar för och försvara den ledande position inom robotiserade och automatiserade processer som Sverige har haft de senaste 50 åren. 

 

 

Direktkontakt

Lars Arousell

Managing Director Dir: +46 (0)70-658 69 04

Skriv Mail

Utveckling är viktig

Det som är bra för våra anställda är alltså bra för oss – en win win situation. Som ett en konsekvens av detta uttalade kompetensutvecklingsmål ser vi också till att förlägga så mycket som möjligt av vår tillverkning i Sverige.

Din ska bli bättre än andra

Vi är i framkant och vill vara kvar där. Därför driver vi ett ständigt kompetensutvecklingsprogram med löpande utbildningar, certifieringar och andra aktiviteter för att säkerställa att våra medarbetare är bättre rustade än andra. 

Tube är större än Sverige

Mycket av vår verksamhet sker i Sverige, men vår räckvidd är mycket större än så eftersom många av våra kunder (som är svenska) har verksamheter i hela världen. Det kan mycket väl hända att din expertis behövs där, på plats. Och då får du givetvis åka dit.

Lika barn leka bäst

Om du har en flexibel och kreativ läggning, samt affärssinne och hydraulik- och teknikintresse är Tube något för dig. Du som behöver klara och tydliga riktlinjer för det dagliga arbetet kan nog få svårt att göra dig hemmastadd på Tube. Vi är idag en bra mix av relativt nyutexaminerade och erfarna ingenjörer som jobbar i bolaget, vilket ger oss en nyttig blandning av ungdomens nyfikenhet och ålderns erfarenhet. Entusiasmen är gemensamt för alla. 

Code of Conduct

Tubes verksamhet bygger på respekt för såväl medarbetare och affärspartners som omvärld och miljö. Miljö-, etik- och kvalitetsfrågor utgör en integrerad del av bolagets strategiska och operativa verksamhet. Vår målsättning är att skapa mervärde och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och hög kvalitet. Vi arbetar tillsammans med våra affärspartners för att uppnå positiva förändringar och uppmuntra.