• ATEX produkter

Hydrauliklösningar för explosiv gas- och/eller dammatmosfär

ATEX produkterna används i lösningar och lösningar används i produkterna. Vår affär går ut på att göra din affär bättre!

Tube Hydraulik har passion för EX-trem hydraulik. Vi ger er kompletta hydrauliska system, mobila och stationärt bruk, hydraulikventiler, kundanpassade ventilblock och hydraulikpumpar. ATEX är ett tvingande EU-direktiv som säger att man endast får använda ATEX-klassade produkter i miljöer som klassas som explosiv gas- och/eller dammatmosfär.

Hitech-produkter för gasutvinning, flygindustrin och gruvindustrin

Dessa produkter är konstruerade så att risk för gnistbildning är elminerad/minimerad, temperaturen på produkterna vid drift kan vara säkerställd som har låg flampunk, statisk elektricitet – med påföljande urladdningar – ska inte kunna ske.