Ny digital hydraulisk multimeter från Webtec

På Hannovermässan i April lanserade Webtec Ltd sin senaste Hydrauliska Multimeter.

En kompakt mätenhet som kommunicerar via Bluetooth och därmed väsentligt minskar tiden mellan mätningen och databehandlingen eftersom en ”färdig” rapport (eller certifikat) i .pdf format, skapas och sparas direkt på USB-minne och kan sändas vidare via E-mail.

DHM 4/8  - Digital Hydraulisk Multimeter

- Flöde, < 800 lpm

- Tryck, arbetstryck/ spikar < 480 bar

- Temperatur

- Verkningsgradberäkning

- IP54

- Batteridrift

- Bluetoothkommunikation till din smartphone’s App