Nya prisvärda Ackumulatorer från Hydroll

Vi har nu utökat den mycket prisvärda ackumulatorserien, HPS14 som har pressade gavlar (istället för skruvade), med volymerna 2, 3, 4 och 5 liter. Detta innebär att vi i HPS14-serien täcker volymerna från 0,1 – 5 liter. Maxtryck 250 bar. Ackumulatorerna har ofta upp till 30% lägre pris än andra kolvackumulatorer. Detta innebär att HPS14 många gånger, prismässigt, ligger bättre till än blås- och membranackumulatorer. 

Om ni har några frågor kontakta Jonas Svensson (08-555 921 21)