• Produkterna används i lösningar och lösningar används i produkterna

    Tube är ett nischat specialistföretag som marknadsför komponenter och anpassade lösningar inom mobil, industriell och marin hydraulik

  • Vår affär går ut på att göra din affär bättre

    Specifikt och behovsanpassat - från den lilla viktiga komponenten i en hydrauliklösning till den totala entreprenaden av kompletta anläggningar

    Läs mer om våra Hydrauliklösningar
    Läs mer om våra Hydrauliklösningar
  • Rätt kvalitet från utvalda leverantörer

    För att nå de resultat vi vill så använder vi bara de bästa ”råvarorna” och de främsta tillverkarna. Det skapar en unik leveransförmåga.

    Läs mer om våra Produkter
    Läs mer om våra Produkter
  • Karriär - frigör din kraft hos oss

    Om du har en flexibel och kreativ läggning, samt affärssinne och hydraulik- och teknikintresse är Tube något för dig.

    Läs mer om Karriär hos Tube
    Läs mer om Karriär hos Tube