• Produkterna används i lösningar och lösningar används i produkterna

  Tube är ett nischat specialistföretag som marknadsför komponenter och anpassade lösningar inom mobil, industriell och marin hydraulik

 • Vår affär går ut på att göra din affär bättre

  Specifikt och behovsanpassat - från den lilla viktiga komponenten i en hydrauliklösning till den totala entreprenaden av kompletta anläggningar

  Läs mer om våra Hydrauliklösningar
  Läs mer om våra Hydrauliklösningar
 • Rätt kvalitet från utvalda leverantörer

  För att nå de resultat vi vill så använder vi bara de bästa ”råvarorna” och de främsta tillverkarna. Det skapar en unik leveransförmåga.

  Läs mer om våra Produkter
  Läs mer om våra Produkter
 • Karriär - frigör din kraft hos oss

  Om du har en flexibel och kreativ läggning, samt affärssinne och hydraulik- och teknikintresse är Tube något för dig.

  Läs mer om Karriär hos Tube
  Läs mer om Karriär hos Tube

Tube Hydraulik ingår i Addtech-koncernen

-en teknikhandelskoncern som utvecklar och säljer högteknologiska komponenter och system till industri- och serviceföretag i Nordeuropa. Koncernen har cirka 2000 medarbetare, försäljning till ett trettiotal länder och en årsomsättning på ca. 6 mdkr. Addtech består av 120 bolag som alla strävar efter att vara marknadsledande inom sina nischer. Bolagen hålls samman av en företagskultur med affärsmannaskap och teknisk kompetens som centrala begrepp, och där det lilla bolagets flexibilitet kombineras med koncernens breda nätverk och finansiella resurser.  

Länk till Addtech

 

Filmen på svenska
Direktkontakt

Lars Arousell

Managing Director Dir: +46 (0)70-658 69 04

Skriv Mail

Allt kan utvecklas

Försäljning och handel med standardprodukter är basen i verksamheten, men hög teknisk kompetens, långsiktiga kundrelationer och förståelse för kunders verksamheter leder ofta till fördjupat samarbete och utveckling av specialanpassade produkter och tjänster. Kunderna är främst tillverkande företag inom mekanisk industri, fordons-, telekom- och elektronikindustri.

 

Addtechs ambition är att tillföra kunderna både tekniskt och ekonomiskt mervärde. Addtechs verksamhet är uppbyggd i fyra divisioner, eller affärsområden, som i dagsläget står för ungefär lika delar av den totala omsättningen.

 

Components 

Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik samt automationslösningar. Kunderna finns främst inom nordisk tillverkningsindustri.

 

Industrial Process 

Industrial Process marknadsför och säljer lösningar, delsystem samt komponenter, ofta under eget varumärke, som bidrar till att optimerade industriella processer och flöden. Kunderna finns främst inom nordeuropeisk tillverkningsindustri.

 

Power Solutions 

Marknadsför och säljer instrument, förbrukningsvaror och tjänster till laboratorier inom vård och forskning, diagnostikutrustning för sjukvård samt process- och analysutrustning till industrin.