Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden är mobil, industriell och marin hydraulik

Vi som samarbetspartner och problemlösare jobbar med ledande komponenttillverkare för att leverera innovativa och intelligenta lösningar som ger god driftsekonomi och långsiktig lönsamhet. Förutom moderbolaget i Stockholm och försäljningskontor i Hudiksvall, Sundsvall & Ljungby har vi systerbolag i de övriga nordiska länderna..

Direktkontakt

Lars Arousell

Managing Director Dir: +46 (0)70-658 69 04

Skriv Mail


Om du ska ha problem, ha det med oss

Förr eller senare stöter alla på problem. Sån’t är livet. Om du har oss i ditt liv så blir det lättare. Vi är ett personligt kunskapsföretag med unika leverantörsrelationer, grundmurad kunskap och spetskompetens inom hydraulikens alla områden. Vi förväntar oss att du förväntar dig mer än vanligt. Mer nytta än vanligt, större intresse och högre mervärde. Du ska förvänta dig en trygg relation med en samarbetspartner som givetvis erbjuder det senaste av det senaste. Som också har förmågan att se det gamla och tänka nytt. 

Proaktivitet, Engagemang och Lojalitet

Ett bländande ingenjörsskap är lite värt om det inte tillämpas på rätt sätt. Med hög grad av angelägenhet kombinerar vi vår kompetens och tillförlitlighet med egenskaper som inte syns, men som märks. Dessa är Proaktivitet, Engagemang, Lojalitet och Partnerskap. Vi vet vad du tänker; det kan vem som helst säga. Men vi är inte vem som helst. Vi säger vad vi tycker, inte bara det du vill höra. Det har visat sig vara ett väldigt bra sätt att arbeta.

21 anställda och omsätter ca 90 miljoner kronor

Våra kunder återfinns till stor del inom nordisk tillverkningsindustri för mobila och industriella tillämpningar. Kunder som i många fall har global försäljning och produktion.

Givetvis är Tube Hydraulics certifierade enligt ISO9001 och 14001. Tube är en del av Addtechkoncernen, som är noterad på Stockholms fondbörs O-lista.