• Vår affär går ut på att göra din affär bättre

  För att få den mest optimala lösningen använder vi oss av den bästa tekniken och de bästa komponenterna.

  Läs mer om våra Hydrauliklösningar
  Läs mer om våra Hydrauliklösningar
 • Proaktivitet, lojalitet och engagemang

  Ett bländande ingenjörsskap är lite värt om det inte tillämpas på rätt sätt. Du får kompetens och tillförlitlighet med egenskaper som inte syns, men som märks.

 • Hos oss händer saker innan de har hänt

  Vi är PROAKTIVA i allt vi gör. Vår organisation är trimmad för att vara effektiv och beslutsmandaten sitter alltid nära kunden. Inte långt upp och långt bort.

 • Rätt kvalitet från utvalda leverantörer

  För att nå de resultat vi vill så använder vi bara de bästa ”råvarorna” och de främsta tillverkarna. Det skapar en unik leveransförmåga som vi är stolta över.

 • Karriär - frigör din kraft hos oss

  Om du har en flexibel och kreativ läggning, samt affärssinne och hydraulik- och teknikintresse är Tube något för dig.

  Läs mer om Karriär hos Tube
  Läs mer om Karriär hos Tube

Passion för hydraulik

- skapar en unik leveransförmåga som vi är stolta över.

Tubes verksamhet spänner över många olika branscher och områden. Från gruv- och skogsindustri till process- och fordonsindustri. I Sverige. Utanför Sverige.

För att göra det vi gör så bra som vi gör det, så måste vi utveckla nya produkter och nya lösningar, där produkterna används i lösningar och lösningar används i produkterna. Och för att nå de resultat vi vill så använder vi bara de bästa ”råvarorna” och de främsta tillverkarna.

Direktkontakt

Lars Arousell

Managing Director Dir: +46 (0)70-658 69 04

Skriv Mail

Utmana oss gärna

Även om en del av vår verksamhet handlar om försäljning av komponenter är inte det vår huvudsakliga verksamhet. Det vi är riktigt duktiga på är att bygga system åt i stort sett vilken applikation som helst. Med åren har vi blivit ledande inom många områden och är övertygade om att framgången beror på lyhördhet inför både slutanvändare och tillverkare. Dessutom gillar vi problemlösning. Ju mer vi får klura desto roligare. Utmana oss gärna.

 

Bättre kunskap. Bättre resultat.

För att leverera de bästa hydrauliklösningarna måste vi ha kunskap om och använda oss av de bästa komponenterna. Vi använder bara sådana som vi vet fungerar perfekt. Och om de inte finns så tillverkar vi dem. För vi är vad som förväntas av en premiumleverantör: Pålästa, behovs- och lösningsstyrda.

Vi förädlar komponenter och delsystem från ledande tillverkare så att de optimeras för våra dina behov, och eftersom våra samarbetspartners finns över hela världen kan de också ge service och support över hela världen. 


Beräkningsprogram

För att underlätta valet av produkt har vi tagit fram ett antal beräkningsfunktioner där
du själv genom att mata in önskade värden kan få hjälp med val av rätt produkt.

{  sekunder }

Dekomp. beräkning

 bar
 bar
 l
 mm
OBS! Om resultatet verkar orimligt beror det sannolikt på att du matat in felaktiga värden. Var noga med enheternas storlek och tänk på att mata in dina värden i den enhet som står angiven efter respektive fält.Tube Control AB ansvarar inte för ev. fel eller dess följdverkningar.
  tryckande dragande differens   föhållande
Area: { cm² }
Volym: { l }  
Kraft: { ton }  
Slagtid: { sek }    
Hastighet: { mm/sek }    

Cylinderberäkning

 st
 mm
 mm
 mm
 bar
 l/min
OBS! Om resultatet verkar orimligt beror det sannolikt på att du matat in felaktiga värden. Var noga med enheternas storlek och tänk på att mata in dina värden i den enhet som står angiven efter respektive fält.Tube Control AB ansvarar inte för ev. fel eller dess följdverkningar.
{  liter }

Ack. Beräkning

Formlerna är baserade på ett adiabatiskt förlopp (snabb upp- och urladdning). Kappavärdet = 1.8.Markera den av de följande som Du vill räkna ut:

 
 
 
 l
 bar
 bar
 bar
OBS! Om resultatet verkar orimligt beror det sannolikt på att du matat in felaktiga värden. Var noga med enheternas storlek och tänk på att mata in dina värden i den enhet som står angiven efter respektive fält.Tube Control AB ansvarar inte för ev. fel eller dess följdverkningar.
{ bar } { psi }
{ kW } { hp }
{ mm } { inch }
{ cm³ } { inch³}
{ liter } { US gallon }
{ C° } { fahrenheit }
{ kp } { newton }
{ kg } {  pound }

Enhetsomvandling

OBS! Om resultatet verkar orimligt beror det sannolikt på att du matat in felaktiga värden. Var noga med enheternas storlek och tänk på att mata in dina värden i den enhet som står angiven efter respektive fält.Tube Control AB ansvarar inte för ev. fel eller dess följdverkningar.
{ kW }
{ rpm }
{ kpm }

Motorberäkning

 cm³/varv
 bar
 l/min
 %
 %
OBS! Om resultatet verkar orimligt beror det sannolikt på att du matat in felaktiga värden. Var noga med enheternas storlek och tänk på att mata in dina värden i den enhet som står angiven efter respektive fält.Tube Control AB ansvarar inte för ev. fel eller dess följdverkningar.
{ kW }

Motorberäkning

Verkningsgrad, välj en av följande:
 
 
 
 
 
 bar
 l/min
OBS! Om resultatet verkar orimligt beror det sannolikt på att du matat in felaktiga värden. Var noga med enheternas storlek och tänk på att mata in dina värden i den enhet som står angiven efter respektive fält.Tube Control AB ansvarar inte för ev. fel eller dess följdverkningar.
{ m/s }
{ bar }

Rörberäkning

Beräkningarna gäller för raka rör. Oljans densitet = 0.87 kg/liter. Reynolds tal kritiskt = 2300. Laminär strömning ska eftersträvas. Turbulent strömning ger högre tryckfall per meter, missljud samt högre värmeutveckling. Kan även orsaka felfunktion i systemet.

 m
 l/min
 mm
 cst
OBS! Om resultatet verkar orimligt beror det sannolikt på att du matat in felaktiga värden. Var noga med enheternas storlek och tänk på att mata in dina värden i den enhet som står angiven efter respektive fält.Tube Control AB ansvarar inte för ev. fel eller dess följdverkningar.
{ mm }

Strypnings Diameter

För beräkningarna gäller Strypningsdiametern < strypningens längd och rördiametern > 5 * strypningsdiametern. Oljans densitet = 0.87 kg/liter.

Markera den av de följande som Du vill räkna ut:
 
 
 l/min
 bar
OBS! Om resultatet verkar orimligt beror det sannolikt på att du matat in felaktiga värden. Var noga med enheternas storlek och tänk på att mata in dina värden i den enhet som står angiven efter respektive fält.Tube Control AB ansvarar inte för ev. fel eller dess följdverkningar.
 

Temp. utv. tank

Om den uppnådda temperaturen överstiger 60 grader C, beakta val av kylare alt. välj annan typ av system.

 °C
 mm
 mm
 mm
 kW
 timmar
OBS! Om resultatet verkar orimligt beror det sannolikt på att du matat in felaktiga värden. Var noga med enheternas storlek och tänk på att mata in dina värden i den enhet som står angiven efter respektive fält.Tube Control AB ansvarar inte för ev. fel eller dess följdverkningar.